Гімназійна освіта Євгена Коновальця

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито гімназійну або повну середню освіту Євгена Коновальця. Тобто, що виховувало загальнолюдські цінності, вміння та навики підданих Австро-Угорської імперії, а що ще й формувало національну ідентичність.

1. Шах С. Молодість Євгена Коновальця / Степан Шах // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 49, 55. 2. Руска гімназія у Львові в р. 1902 // Діло. – 8(21) липня 1902 – С. 3. 3. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1902/1903. – Львів, 1903. – Ч. 2. – С. 66, 70. 4. Новинки // Діло. – 5(18) червня 1906. – С. 3. 5. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за
шкільний рік 1900/1901. – Львів, 1901. – Ч. 2. – С. 35–37, 48–50. 6. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1908/1909. – Львів, 1909. – Ч. 2. – С. 8. 7. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1902. – Lwow, 1902. – st. 44; 8. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1901. – Lwow, 1901. – st. 51. 9. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1908. – Lwow, 1908. – st. 25. 10. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1909. –
Lwow, 1909. – st. 134. 11. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1903/1904. – Львів, 1904. – С. 38–39. 12. Чорновол І. Галицькі війни за історію / І. Чорновол [Електоронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/5444. 13. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1904/1905. – Львів, 1905. – С. 70. 14. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1905/1906. – Львів, 1906. – С. 79, 86. 15. Грицай О. Життя і діяльність Є. Коновальця до 1917 р. / Остап Грицай // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен,
1974. – С. 23. 16. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1906/1907. – Львів, 1907. – С. 35. 17. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1907/1908. – Львів, 1908. – Ч. 2. – С. 4–5, 10, 63. 18. Звіт дирекції ц.к. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1908/1909. – Львів, 1909. – Ч. 2. – С. 8–10, 37, 58.