Редакційна колегія

Третяк Корнилій Романович доктор технічних наук, професор,головний редактор

Любов Бабій, Національний університет “Львівська політехніка”, (заст. гол. редактора)

Глотов Володимир Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”доктор технічних наук, професор, (Україна)

Дорожинський Олександр Людомирович, Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор, (Україна)

Марченко Олександр Миколайович, Національний університет “Львівська політехніка”, доктор фізико-математичних наук, професор, (Україна)

Церклевич Анатолій Леонтійович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри інженерної геодезії, доктор технічних наук, професор (Україна).

Петер Голота, Науково-дослідний інститут геодезії, топографії і картографії (НДІ ГТК), д-р інж., старший науковий працівник відділу геодезії і геодинаміки, професор (Чехія).

Качинський Ромуалд, Військова Академія технічна ім. Яросл. Дабровського, професор факультету будівництва та геодезії, доктор габіл, професор (Польща).

Цацонь Стефан, Природничий університет, професор відділу геодезії, доктор габіл (Польща, м. Вроцлав).