Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

З метою своєчасного публікування вченими, аспірантами та інженерно-технічними працівниками геодезичних установ результатів своїх наукових досліджень і доведення їх до широкого кола читачів починаючи з 1964 р. почав видаватися Республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезия, картография и аэрофотосъемка». Збірник мав виходити 1-2 рази в рік. Цей Збірник замінив «Научные записки» Львовского политехнического института, серия геодезическая (№№ 1-10), які видавалися з 1953 р. до 1963 р.

Перший випуск збірника «Геодезия, картография и аэрофотосъемка» вийшов у 1964 р. і мав три основних розділи «Геодезія», «Картография», «Аэрофотосъемка» та відділ «Хроника». Відповідальним редактором став д-р. фіз.-мат. наук, проф. Мигаль М.К., а у склад редколегії входило 14 вчених, переважно із Львова.

Починаючи із випуску № 55 (1993 р.) Збірник став виходити українською мовою і став називатися теперішньою назвою — «Геодезія, картографія та аерофотознімання». Відповідальним редактором на той час був доц., к.т.н. Кравцов М.І. З випуску № 56 (1995 р.) і до випуску № 69 (2007 р.) відповідальним редактором був проф. д-р. ф.-м. наук Зазуляк П.М., а з випуску № 70 (2008 р.) і до тепер — проф., д.т.н. Третяк К.Р.

З 2013 року збірник виходить друком двічі на рік.

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Номери збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання», починаючи з 2014 р., внесені в базу «Index Copernicus». Статті, опубліковані в збірнику «Геодезія, картографія і аерофотознімання», визнаються ДАК України для захисту кандидатських та докторських дисертацій як наукометричні.

Збірник на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник на сайті видавництва «Львівської політехніки»