Про аналоги формули Стокса, що визначає фігуру геоїда

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

За допомогою апарату сферичних функцій дано висновок трьох аналогів гравіметричної формули Стокса, що визначає фігуру регулярізірованного геоїда. Вихідними даними при цьому є аномалії сили тяжіння і їх вертикальні градієнти. Наведено результати обчислень висот геоїда для відповідної моделі.

  1. Монин И. Ф. Об определении фигуры топографической поверхно­сти Земли по аномалиям вертикального градиента силы тяжести. — «Гео­дезия, картография и аэрофотосъемка», 1966, вып. 4.
  2. Монин И. Ф. Новый метод вычисления элементов внешнего грави­тационного поля и фигуры топографической поверхности Земли. — «Астро­номический журнал АН СССР», 1966, вып. 3.
  3. Мон і н І. Ф. До обгрунтування одного методу визначення фігури Землі. — ДАН УРСР, Серія Б, 1973, № 3.
  4. М о н і н І. Ф. Про розклад гравітаційного потенціалу Землі в ряд Тейлора. — ДАН УРСР. Серія Б, 1967, № 9.
  5. Монин И. Ф. К определению фигуры Земли с относительной по­грешностью порядка квадрата сжатия земного эллипсоида. — «Известия нузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 1962, вып. 4.
  6. Монін І. Ф. Про можливість визначення гравітаційного потенціалу Землі на геоїді з гравіметричних вимірів. — ДАН УРСР. Серія Б, 1971, № 7.
  7. М о н і н І. Ф. Визначення других похідних потенціалу нормального гравітаційного поля Землі. — ДАН УРСР. Серія Б. 1971, № 5.