Вимірювальна техніка та метрологія

Збірник формується за такими розділами:

 • Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів;
 • Засоби вимірювань електричних та магнітних величин;
 • Засоби вимірювань теплових величин;
 • Вимірювання неелектричних величин;
 • Біомедичні вимірювання та прилади;
 • Вимірювальні перетворювачі;
 • Вимірювальні системи;
 • Автоматизація експериментальних досліджень;
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • Проблеми вимірювань в народному господарстві;
 • Короткі повідомлення.