Редакційна колегія

ПОЧЕСНИЙ РЕДАКТОР

Богдан Стадник
Проф. д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Тетяна  Бубела
Проф. д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Святослав Яцишин
Проф. д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів

Михайло Дорожовець, проф., д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Орест Івахів, проф. д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Євген Походило, проф., д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

Вимірювання неелектричних величин

Богдан Стадник, проф., д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Руслан Мигущенко, проф., д-р техн. наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна;

Роман Дунець, проф., д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

Біомедичні вимірювання та прилади

Зеновій Колодій, доцент, д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Орест Кочан, доцент, к. техн. наук, Янгтце Університет, Китай; 

 

Вимірювальні перетворювачі

Галина Клим, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Володимир Крайовський, доцент, д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Роман Байцар, проф., д-р. техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

Вимірювальні системи

Томас Фрьоліх, проф., д-р техн. наук, Технічний  університет м.Ільменау, Німеччина;

Віталій Бабак, проф., д-р техн. наук, Інститут технічної теплофізики НАНУ, Київ, Україна;

 

Автоматизація експериментальних досліджень

Роман Кочан, проф., д-р техн. наук, Університет Бельсько-Бяла, Бельсько-Бяла Польща;

Ганус Роберт, проф., д-р. техн. наук, Жешувська політехніка, Жешув, Польща; 

 

Інформаційно-вимірювальні технології у мехатроніці та робототехніці

Ігор Микитин, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Еберхард Манске, проф., д-р техн. наук, Технічний університет м.Ільменау, Німеччина;

 

Засоби вимірювань теплових величин

Ярослав Луцик, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Василь Яцук, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

 

Метрологія, якість, стандартизація та сертифікація

Микола Микийчук, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Тетяна Бубела, проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;

 

Засоби вимірювань електричних та магнітних величин

Роман Куц, проф., д-р електричної інженерії, Йєльський університет, Нью-Гейвен, США 

Святослав Яцишин,  проф., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;