Імітаційне моделювання похибок вимірювання складових потужності у високоомних комплексних опорах методом зміщення системи координат за напругою

2011;
: pp. 36-41
1
Національний університет “Львівська політехніка”

На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання складових потужності від впливних факторів.

1. Безикович А.Я., Шапиро Е.З. Измерение электрической мощности в звуковом диапазоне частот. – Л.: Энергия, 1980.

2. Marsetta L.A. An evolution of As Power Measurement / IEEE Trans.On Justr. and Meas. (1972)/11. – Р.323–357.

3. Kahman M. Stielner M. Ein Vorsehlag fur die genaue Messung der elektrisehen Wirkleistung mit Effektivwert.-Spannungs-Messern. “PTBMitteilungen”. – 1989. – № 6. – S.419–424.

4. Bojna I Jahn P. Fehleranalise der Leistungmessung mittels der Dreivoltmeterverfahren // Mezici Technika, 4 (1974). – S.1–4.

5. Грибок М. Інтелектуальні методи вимірювання параметрів векторних величин // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 2001. – № 415. – С.54–62. 5.

6. А.с. № 1155954 (СССР) Цифровой измеритель мощности // Н.И. Грибок, В.Н. Лаврив, С.А. Савенко. –Опубл. в Б.и. 1985, №18.

7. Грибок М. Методи вимірювання активної потужності зміщенням системи координат // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 2003. – № 475. – С.142–150.