КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

2018;
: pp. 7-10
1
ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
2
ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
3
ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Стаття присвячена актуальному питанню проведення відбору представницької проби газу безпосередньо у споживача з газопроводів низького надлишкового тиску та проведення репрезентативних досліджень теплоти згоряння природного газу прямим методом із застосуванням газового калориметра. Авторами розроблено комплекс технічних засобів, який складається з циліндра – дозатора з пневматичним приводом у вигляді циліндра типу «тандем» та вимірювача кількості спожитого газу. За допомогою розробленого комплексу можливо провести відбір, нагнітання, транспортування та вимірювання параметрів проби газу, яка надходить до пальника калориметра.

  1. P. Schley, M. Beck, M. Uhrig, S. M. Sarge,·J. Rauch, F. Haloua, J.-R. Filtz, B. Hay, M. Yakoubi, J. Escande, A. Benito,·P. L. Cremonesi Measurements of the Calorific Value of Methanewith the New GERG Reference Calorimeter // International Journal of Thermophysics May 2010, Volume 31, Issue 4–5, pp 665–679.
  2. Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу (ІSO 6976:1995/Cor.2:1997, Cor.3:1999, ІDT): ДСТУ ISO 6976:2009. – [Чинний від 2011-01-01]. – К:. Держспоживстандарт України, 2010. – 55с.
  3. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання: ДБН В.2.5-20-2001 – [Чинний від 2001-08-01]. – К:. Держбуд України, 2001. – 131с.
  4. Петришин І.С. Дослідження енергетичної цінності природного газу в споживачів комунально-побутового сектору / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Метрологія та прилади. – 2015. – № 6 (56). – С. 42 – 49.
  5. Кодекс газотранспортної системи – Затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2493.
  6. Природний газ. Настанови щодо відбирання проб (ISO 10715:1997, IDT): ДСТУ ISO 10715:2009. – [Чинний від 2011-01-01]. – К:. Держспоживстандарт України, 2010. – 36с.
  7. API 14.1 Measurement Standards for Natural Gas Sampling. Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer / 6th Edition // Reaffirmed: September 2011.
  8. Петришин І.С. Метод організації відбору та вимірювання характеристик газу для лабораторного калориметра / І.С. Петришин, О.А. Бас, Л.О. Присяжнюк // IV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement – 2018», 13-18 лютого 2018 року: тези доповідей. – Київ: Академія метрології України. – 2018. –С. 67 – 68.
  9. Петришин І.С. Портативний калориметр природного газу прямої дії / І.С. Петришин, О.А. Бас, Л.О. Присяжнюк // VIII міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання», зб. тез доповідей, Івано-Франківськ: Факел. – 2017. – С. 93 – 95.