Науковий журнал «Геодинаміка»

Журнал «Геодинаміка» засновано у 1995 р. за рішенням міжнародної наукової конференції «Геодинаміка гірських систем Європи», яка проходила у 1994 р. у м. Яремча Івано-Франківської обл. Журнал виходить друком двічі на рік, містить 3 розділи — «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Строки прийому статей: у № 1 — до 30 квітня, у № 2 — до 30 жовтня.

У журналі регулярно друкуються статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях, зокрема, таких, як «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS i GIS-технології», «Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища», щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та інших. Видання першого номеру у 1998 р поставило журнал на міжнародний рівень, так як в ньому опубліковані не тільки роботи науковців України, але й праці авторів з країн східної Європи. Так в журналі опубліковані праці: академіка Л. Барана (Польща); видатного вченого з геодезії та геодинаміки Чехії — П. Вискочила; директора інституту вищої геодезії та геодезичної астрономії Польщі -проф. Я. Следзінського; проф.С.Ощака та інших.

Науковий журнал «Геодинаміка» містить 3 наукових розділи — «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань.

Для спеціалістів — геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Журнал на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі

INDEX COPERNICUS