динаміка адсорбції

ДИНАМІКА АДСОРБЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ІОНІВ Сu2+ТА Сr3+ В АПАРАТІ КОЛОННОГО ТИПУ

У статті представлено експериментальні дослідження адсорбційної ємності цеоліту щодо іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу. Представлено порівняння теоретичних розрахунків та результатів експериментальних досліджень процесу сумісної адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в динамічних умовах. Приведено експериментальні дані динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено час захисної дії та час проскоку для різної висоти сорбенту.

Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу.

Динаміка адсорбції a-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу

Наведено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та
іонообмінного поглинання a-оксіпропонової кислоти цеолітом в апараті колонного
типу. Проаналізовано теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено
механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних
даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту
щодо молочної кислоти в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки
адсорбції a-оксіпропіонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено