hydrogen sulfide

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ З МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОТРИМАНИХ ПРОДУКТІВ

Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами ( нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс ( триазин-4,6-дитіол-іл-2)полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах.

КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД СІРКОВОДНЮ

Для очищення газів від сірководню у промисловості застосовують велику кількість різних методів. Більшість ранніх класифікацій поділяють методи очищення газів за агрегатним станом поглинача. Показано, що така класифікація не повністю охоплює існуючі промислові методи очищення газів від сірководню.

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА КОРОЗИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Для захисту елементів конструкцій від корозії на шельфі Чорного моря часто використовують, як органічні, так і неорганічні покриття, а також корозійностійкі сплави, що дає змогу використовувати обладнання в більш агресивних середовищах, розширюючи умови їх застосування. Однак захисні властивості протикорозійних покриттів в середовищах за наявності сірководню та одночасної дії механічних напружень вивчено не достатньо.

Reduction of environmental hazard of hudrogen sulfide emission from sewerage pipelines and visual pollution, formed by degassing units

At some sites of the sewage collector in Kharkov concentration of hydrogen sulfide in the underroof space exceeds in thousands of times daily average MPC. As a result the gaseous emissions from the sewage network in the city atmosphere the content of hydrogen sulfide in the atmosphere of residential development area may exceed the MPCd.a. The degasifier, installed above the sewage shaft efficiently rectifies gas releases. Design solutions are developed, which allow to harmonize degasifiers on sewerage nets with urban environment of different application.

Mechanism and Mathematical Model of Н2S Chemisorption on Modified Bentonite

New H2S adsorbent was synthesized on the basis of bentonite. It was analyzed using elemental and BET surface area analysis. Models and mathematical representations of mechanisms that govern the chemisorption of hydrogen sulfide on the chemically treated bentonite were presented. The models adequacy was assessed by means of statistic t-criterion.

Hydrogen Sulfide Decomposition in Ultrahigh-Frequency Plasma

The effect of gas rate on the plasma discharge stability and energy values of hydrogen sulfide decomposition has been established in plasma chemical reactor. Processes taking place in a swirling flow of hydrogen sulfide during its plasmolysis have been analyzed. Plasmotrone basic hydrodynamic model has been suggested.