ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ З МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОТРИМАНИХ ПРОДУКТІВ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University

Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами ( нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс ( триазин-4,6-дитіол-іл-2)полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах. Сформульовано висновок про недоцільність вилучення зазначених продуктів з полімерної сірки розчинами натрію гідроксиду через її можливу деструкцію. 

1. Kohl, A., & Nielsen, R. (1997) Gas Purification. – Houston: Gulf Publishing Company.

2. Salisu, I., Ramees, K. R., & Abhijeet, R. (2017). Roles of hydrogen sulfide concentration and fuel gas injection on aromatics emission from Claus furnace. Chemical Engineering Science, 172, 513–527.

3. Javorsky, V., & Znak, Z. (2009). Hydrogen sulfide decomposition in ultrahigh-frequency plasma. Chemistry and Chemical Technology. 2(4), 129–131.

4. Мурина, В. И., Кисленко, Н. Н., & Суркова, Ю. В. (2002). Технологии переработки природного газа и конденсата. Ч. 1. – М.: НедраБизнесцентр.

5. Bannikov, L., Smirnova, A., & Nesterenko, S. Interpretation of salts influence on the regeneration рrocess of rich thioarsenate solution by oxidativereduction potential measurement. Chemistry and Chemical Technology, 10(1), 67–72.

6. Литвиненко, В. І., Волков, А. И., & Гонтарь, Н. М. (2001). Процесс мышьяково-содовой очистки коксового газа от сероводорода. Сообщение І. Химизм абсорбции сероводорода УглеХимический журнал, 5–6, 34–39.

7. Yue Dong, Kai Cheng Ling, Wei Shuai Zhang, & Hua Feng Luo. (2011). Mechanism for the Formation of Elemental Sulfur from Modified Stretford Process. Advanced Materials Research, 1, 892–896.

8. Krischan, J., Makaruk, A., & Harasek, M. J. (2012). Design and scale-up of an oxidative scrubbing process for the selective removal of hydrogen sulfide 
from biogas. Journal of Hazardous Materials. 215–216, 49–56.  

9. Couvert, A., Charron, I., Laplance, A., Renner, C., Patria, L., & Requieme, B. (2006). Treatment of odorous sulphur compounds by chemical scrubbing with hydrogen peroxide. Chemical Engineering Science, 61(22), 7240–7248.  

10. Рязанцев, А. А., Маликов, Ф. С., Бато- ева, А. А., & Фадеенкова, Г. А. (2007). Жидкофазное окисление сероводорода в центробежно-барботажных аппаратах. Журнал прикладной химии. 80(9), 1511–1515.

11. Ter Maat, H., Hogendoorn, J. A., & Versteeg, G. F. The removal of hydrogen sulfide from gas streams using an aqueous metal sulfate absorbent: Part I. The absorption of hydrogen sulfide in metal sulfate solutions. Separation and Purification Technology, 43(3), 183–197.

12. Знак, З. О., Оленич, Р. Р., Полулях, О. В., & Бойко, В. А. (2017). Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 88–93.

13. Знак, З. О., & Оленич, Р. Р. (2016). Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 52(3), 99–104.

14. Знак, З. О., & Оленич, Р. Р. (2016). Вплив натрію тіоціанату на утворення і властивості полімерної сірки, отриманої кислотним розкладом натрію тіосульфату. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування, 841, 62–66.