імпульсація

Чи є концепт "життєве поривання" (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона?

Еволюційна концепція Анрі Берґсона асоціюється здебільшого з поняттям élan vital (життєве поривання). Однак за Берґсоном одна із головних функцій філософії повинна полягати у творенні концептів. Світ є надзвичайно розмаїтим, і якщо філософія прагне осягнути це розмаїття, вона повинна створити релевантну мережу концептів. В еволюційній частині філософії Берґсона це втілено чи не наймасштабніше. Втім, сучасні історико-філософські дослідження цей масштаб не відтворюють.