Чи є концепт "життєве поривання" (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона?

Автори:
1
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after Stepan Gzhytskyi

Еволюційна концепція Анрі Берґсона асоціюється здебільшого з поняттям élan vital (життєве поривання). Однак за Берґсоном одна із головних функцій філософії повинна полягати у творенні концептів. Світ є надзвичайно розмаїтим, і якщо філософія прагне осягнути це розмаїття, вона повинна створити релевантну мережу концептів. В еволюційній частині філософії Берґсона це втілено чи не наймасштабніше. Втім, сучасні історико-філософські дослідження цей масштаб не відтворюють.

У статті здійснена спроба відтворити цей масштаб шляхом аналізу концептивної системи un élan (поривання) в контексті еволюційної теорії Берґсона. Дослідженні різноманітні концепти, які забезпечують функціонування цієї системи, наприклад, certain élan (певне поривання), élan commun (спільне поривання),  élan originel (первісне поривання), élan initial de la vie (початкове поривання життя). Здійснена спроба концептуалізувати слова répliquer (реплікувати), se lancer (кидатися) і s’élancer (пориватися) задля відтворення еволюції концептивної системи un élan. Вказано на безпосередній зв’язок елементів цієї системи з концептами, які не стосуються безпосередньо проблеми життя, наприклад, матеріальна маса, реплікувати, імпульсація. Ці аргументи дозволили виснувати, що роль концепту élan vital в еволюційному вченні Берґсона безпідставно перебільшена.

Allimant, R. D. (2016). Vida y materia: Bergson y la Termodinámica clásica. VERITAS, Nº 34, 75-91.

Ansell-Pearson, K. (2016). On Bergson’s reformation of philosophy in Creative Evolution. Journal of French and Francophone Philosophy, 24(2), 68-80.

Bergson, H. (1919). La conscience et la vie. L’énergie spirituelle. Essais et conférences. 7-20. Paris: PUF.

Bergson, H. (2011a). Écrits philosophiques. Paris: PUF.

Bergson, H. (2011b). Possible et réel. Paris: PUF.

Bergson, H. (2018). L’évolution créatrice. Paris: PUF.

DiFrisco, J. (2015). Élan Vital Revisited: Bergson and the Thermodynamic Paradigm. The Southern Journal of Philosophy, 53(1), 54-73.

Lalande, A. (2010). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: PUF.

Sato, N. (2012). Scientific Élan Vital: Entropy Deficit or Inhomogeneity as a Unified Concept of Driving Forces of Life in Hierarchical Biosphere Driven by Photosynthesis. Entropy, 14, 233-251.