компанія зі страхування життя

Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в україні: соціально-економічний вимір

У даній статті здійснено аналіз ключових змін у функціонуванні системи недержавного пенсійоного страхування в Україні. Проаналізовано особливосі функціонування недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя. Проведено розрахунок ємності ринку пенсійного страхування та вказано на перспективи його подальшого розвитку. Проведено порівняльний аналіз участі роботодавців на працівників у пенсійних програмах.