Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в україні: соціально-економічний вимір

2019;
: cc. 126 - 134
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний університет імені Івана Франка

У даній статті здійснено аналіз ключових змін у функціонуванні системи недержавного пенсійоного страхування в Україні. Проаналізовано особливосі функціонування недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя. Проведено розрахунок ємності ринку пенсійного страхування та вказано на перспективи його подальшого розвитку. Проведено порівняльний аналіз участі роботодавців на працівників у пенсійних програмах. Визначено позитивні та негативні сторони пропонованих нововведень, зроблено відповідні висновки, надано рекомендації щодо участі у добровільній компоненті пенсійної системи України.

 1. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 р. за № 1057-VI (остання редакцiя вiд 27.07.2010) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47–48. – С. 372. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. за № 1058-ХV (остання редакцiя вiд 09.02.2011) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49–51. – С. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 3. Закон  України  “Про страхування”   від   07.03.1996 р. за № 85/96-ВР   (поточна   редакцiя вiд 15.01.2011) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – С. 78. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 
 4. Динаміка валових страхових премій та виплат по страхованню життя у 2015-2017, 1 кв. 2018. Режим доступу: https://forte-life.com.ua/ua/news-ru/strahoviy-rinok-ukrani-dinamka-za-k...
 5. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення // FinPost.– Режим доступу: https://finpost.com.ua/news/9866
 6. Кривенко Л.В. Населення як чинник розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Л.В. Кривенко, О.В. Мелешко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103). – С. 185–191.
 7. Недержавні пенсійні фонди України та загальнообов’язкова накопичувальна пенсійна система // Аналітичний звіт за результатами дослідження. – К.: Агентство фінансових ініціатив. – 2007. – 18 с.
 8. Панченко І. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан і перспективи розвитку. Управління розвитком.– 2015, № 5 (102), С. 43–44.
 9. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 2018 рік. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/OsnPokazn/NPF_II_kv_2018.pdf
 10. Роль та місце компаній зі страхування життя у здійсненні пенсійної реформи в Україні. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2004/11-12/20041103.html
 11. Чисельність зайнятого населення у 2018 р. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/rp/rp_reg/reg_u/ean_2018u.htm