моніторинг зсувних процесів

Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в задачі моніторингу зсувних процесів на схилах Київського водосховища

Мета. Демонстрація ефективності геофізичного методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) у наземно-свердловинному варіанті з реалізацією режимних спостережень та ув’язкою одержаних результатів з інженерно-геологічними дослідженнями зсувів на прикладі території, розташованої на правому березі водосховища Київської гідроелектростанції. Методика. Роботи проведені в 2009, 2011 та 2013 роках в площинному варіанті та в 2013 – в свердловинному. В площинному варіанті вимірювання виконані по серії профілів на площі до 105 м2.