Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в задачі моніторингу зсувних процесів на схилах Київського водосховища

2016;
: стор. 109 – 122
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.109
Надіслано: Жовтень 12, 2016
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Науково-дослідний інститут гідрогеології, інженерної геології та екогеології
4
ТОВ Інститут прикладних досліджень “АРАТТА”

Мета. Демонстрація ефективності геофізичного методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) у наземно-свердловинному варіанті з реалізацією режимних спостережень та ув’язкою одержаних результатів з інженерно-геологічними дослідженнями зсувів на прикладі території, розташованої на правому березі водосховища Київської гідроелектростанції. Методика. Роботи проведені в 2009, 2011 та 2013 роках в площинному варіанті та в 2013 – в свердловинному. В площинному варіанті вимірювання виконані по серії профілів на площі до 105 м2. Вимірювання в інженерно-геологічних свердловинах проводились за допомогою датчика-зонда, з’єднаного з індикатором кабелем. Результати. За результатами поверхневих вимірів побудовані графіки по окремим профілям і карти розподілу інтенсивності електромагнітного поля. На даних картах виділено зони з аномальним напружено-деформованим станом порід, які повністю узгоджуються як з динамікою розвитку зсуву на ділянці, так і з даними інженерно-геологічних досліджень. На основі аналізу даних карт та графіків стало можливим спрогнозувати ймовірнісні границі подальшого розвитку зсуву в глибину ще не ураженої території. У результаті зондування свердловин одержані графіки розподілу електромагнітного поля з глибиною, за аномальними проявами яких визначені глибини напружених поверхонь і зон. У зсувонебезпечному масиві порід в більшості прозондованих інженерно-геологічних свердловин виявлено два рівні концентрації напружень. Наукова новизна. Продемонстрована ефективність метода ПІЕМПЗ в наземно-свердловинному варіанті при дослідженні зсувних процесів. Одержані результати повністю узгоджуються як з даними інженерно-геологічних досліджень, так і з динамікою розвитку зсуву на ділянці вишукувань. Практична значущість. Враховуючи представлені матеріали, метод ПІЕМПЗ безумовно є ефективним під час дослідження зсувних процесів як на стадії їх утворення, так і під час моніторингу. Дослідження методом ПІЕМПЗ у свердловинах, у сукупності із площинним варіантом, дають можливість не тільки оцінити напружено-деформований стан гірських порід в просторі, але й простежити його розподіл із глибиною. Тому, по можливості, цей метод потрібно додати до основного комплексу геофізичних методів дослідження зсувів. До того ж доцільно проводити попередні дослідження на зсувних та зсувонебезпечних ділянках методом ПІЕМПЗ з метою одержання загальної картини стану ділянки.

 1. Бессмертный А. Ф. Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) : дис. канд. геол. наук: 01.04.12 / Бессмертный Андрей Филимонович. – К., 2004. – 177 с.
 2. Билеуш А. И. Оползни и противооползневые мероприятия / А. И. Билеуш. – К. : Наукова думка, 2009. – 560 c.
 3. Дослідження зсувних процесів геофізичними методами : [монографія] / [Е. Д. Кузьменко, А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина, І. В. Крив’юк, В. Д. Чебан, Л. В. Штогрин ; за ред. Е. Д. Кузь­менка]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 294 с.
 4. Ерыш И. Ф. Оползни Крыма. Часть 1. История отечественного оползневедения / И. Ф. Ерыш, В. Н. Саломатин. – Симферополь : Апостроф, 1999. – 249 с.
 5. Картирование оползневых участков и зон повышенного обводнения грунтов комплексом геофизических методов на склоне р. Днепр в г. Киев / В. П. Боковой, С. П. Левашов, Н. А. Якимчук, И. Н. Корчагин // Доп. НАН України. – 2003. – № 11. – С. 96–103.
 6. Ковальчук С. П. Поставь свой дом правильно (практика геофизического метода ЕИЭМПЗ) / С. П. Ковальчук. – Одесса : Черноморье, 2003. – 112 с.
 7. Крив’юк І. В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : дис. канд. геол. наук : 04.00.05 / Кривюк Ігор Васильович. – К., 2012. – 170 с.
 8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році – К. : ДП “Агенство Чорнобильінформ”, 2015. – 365 с.
 9. Чебан В. Д. Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття : дис. канд. геол. наук : 04.00.22 / Чебан Василь Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2002. – 183 с.
 10. Kyoji Sassa, Paolo Canuti, Yueping Yin. Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 1: The International Programme on Landslides (IPL). SpringerLink: Bücher, Springer, 2014, 493 p.
 11. Kyoji Sassa, Paolo Canuti, Yueping Yin. Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 2: Methods of Landslide Studies. SpringerLink: Bücher, Springer, 2014, 851 p.
 12. Kyoji Sassa, Paolo Canuti, Yueping Yin. Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Vol. 3: Targeted Landslides. SpringerLink: Bücher, Springer, 2014, 717 p.
 13. Materials of proceedings 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway 6–14th August 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).