пастка вуглеводнів

Застосування методу ЗСБЗ при нафтогазопошукових роботах в умовах Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину (на прикладі Північно-Яворівської площі)

Наводяться результати електрометричних досліджень методом становлення поля в ближній зоні (ЗСБЗ) на Північно-Яворівській площі Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Виділені геоелектричні границы і тектонічні порушення. В межах Північно-Яворівської площі виявлені латеральні аномалії підвищеного опору в окремих геоелектричних горизонтах. Зроблений висновок про їхню геологічну природу і зв’язок з нафтогазоносністю.