Застосування методу ЗСБЗ при нафтогазопошукових роботах в умовах Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину (на прикладі Північно-Яворівської площі)

1
Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція ДГП "Укргеофізика"

Наводяться результати електрометричних досліджень методом становлення поля в ближній зоні (ЗСБЗ) на Північно-Яворівській площі Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Виділені геоелектричні границы і тектонічні порушення. В межах Північно-Яворівської площі виявлені латеральні аномалії підвищеного опору в окремих геоелектричних горизонтах. Зроблений висновок про їхню геологічну природу і зв’язок з нафтогазоносністю.

  1. Кукуруза В.Д., Кривошеев В.Т., Пекельная Е.В., Иванова Е.З. Потенциальные возможности дистанционного обнаружения месторождений нефти и газа в ловушках разных типов. // Матеріали 6-ї Міжнародної Конференції Нафта-Газ України – 2000: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ, 2000. – с. 326.
  2. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электро­разведка. – М.:Недра, 1985. – с.192.