тверді побутові відходи

Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності (на прикладі міста Львова та Львівської області)

 

Розглянуто складні екологічні проблеми, обумовлені концентрацією в населених пунктах Львівщини твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано сучасні засоби утилізації відходів життєдіяльності населення та об’єкти інфраструктури, що забезпечують їх функціонування. Запропоновано формування комплексної інфраструк- тури утилізації ТПВ в межах Львівської області.

Діоксинова проблема сміттєспалювання

Проведено аналіз техногенних джерел утворення поліхлорованих дибензодіоксинів, фуранів і біфенілів, їх шкідливі властивості та поширення в довкіллі. Узагальнено результати досліджень негативного впливу діоксинів на живі організми та труднощі визначення їх кількісних показників. Проаналізовано умови утворення діоксинів на сміттєспалювальних заводах під час утилізації твердих побутових відходів та рекомендовано запобіжні методи їх утворення. Вивчені методи додаткового очищення відхідних газів та сучасні технології поводження з відходами.

Проблема очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів та шляхи її вирішення

Досліджено основні проблеми, що виникають у сфері поводження з фільтратом
полігонів твердих побутових відходів. На основі даних про хімічний склад фільтрату
обґрунтовано необхідність встановлення локальних систем очищення фільтрату на
території полігону перед скиданням його в каналізаційну мережу та розроблено
принципову схему очищення фільтрату на прикладі Львівського полігону. Запропо-
новано ряд заходів щодо оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, які