Рецензія на монографію К. Музичук “Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
Tokarska A. "Review of the monograph K. Muzychuk “Democratic basis of judiciary (aspect of information rights and freedom of human" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/review-monograph-k-muzychuk-democratic-basis