Рецензія на монографію К. Музичук “Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини

Tokarska A. "Review of the monograph K. Muzychuk “Democratic basis of judiciary
(aspect of information rights and freedom of human"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології