Серія Архітектура

УДК 71+72

Вісник складається з п’яти розділів: 

  • «Теорія та історія архітектури»,
  • «Архітектура будівель і споруд »,
  • «Дизайн архітектурного середовища»,
  • «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура»,
  • «Реставрація архітектурної та мистецької спадщини»,
  • «Дизайн»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного Університету «Львівська політехніка», а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну.

Для студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.