РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра менеджменту організацій

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.

На основі проаналізованих праць та досліджень авторами виділено та сформовано п'ять груп проблем,з якими зіштовхується малий та середній бізнес. До цих проблем належать: започаткування діяльності суб'єктів господарювання; фінансування та пошук кредитних коштів; реалізація товарів, послуг та робіт; економічна, політична та суспільна ситуації в Україні; настання форс-мажорних обставин.

Приділена увага існуючому стану підтримки малого і середнього бізнесу з боку вітчизняного уряду. Запропоновані шляхи подолання негативних факторів та чинників для малого та середнього бізнесу на перспективу.

1. Турчак В.В. (2013). Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Молодий вчений. № 1, 39–44.

2. Поповенко Н.С., Ганенко О.В. (2012). Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні. ЕКОНОМІКА: реалії часу. № 1 (2), 126–132.

3. Кузнєцова Л.В. (2012). Вплив банківської системи України на розвиток малого і середнього бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. № 2 (45), 249–254.

4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Крухмаль О.В., Криворучко Л.Б. (2010.) Джерела та проблеми фінансування малих підприємств в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету. № 2. – (Серія «Фінанси і кредит»).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки» від 28 серпня 2013 р. № 641-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua.

8. Сілічєва Н.Є. (2015). Малий бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку. Економічні інновації. Випуск 59, 303 – 309.

9. Табінський В.А., Телятник В.М., Сімон А.П. (2017). Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. «Молодий вчений». № 3 (43), 848 – 851.

10. Дикань О.В. (2017). Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 57, 58 – 66.

11. Мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства в новій класифікації підприємств, що прийнята зі змінами до закону про бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mikropidpriyemstva-mala-seredni-ta-veliki-pidpriyemstva-v-novij-klasifikacii-pidpriemstv-shho-prijnyata-zi-zminami-do-zakonu-pro-buxgalterskij-oblik.

12. Форс-мажор, обставини непереборної сили [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Форс-мажор.