уряд

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.

Efficiency of the Organization of the Government Service and Its Implementation in the Public Governance System

The issues of efficiency and rational organization of the civil service as an object of research of  domestic  and  foreign  scientists  and  practitioners, international      non-governmental       organizations              are considered. Key factors of influence of the global and national  social  environment  are  analyzed  with  the emphasis on their influence on the level of effective functioning and construction of the civil service system.

Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи

Аргументовано, що напівпрезидентська система державного правління не є уніфікованою, а натомість позиціонується різноманітною і гетерогенною структурою міжінституційних відносин. На цій підставі виокремлено інституційно-процесуальні фактори типологізації напівпрезиденталізму, які здебільшого обертаються довкола проблематики формування та відповідальності урядів, а також можливості розпуску легіслатур.