Іномовлення як форма зовнішньополітичних медіа-комунікацій сучасних держав: досвід для України

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.013
Надіслано: Березень 01, 2019
Прийнято: Квітень 20, 2019
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У статті комплексно досліджено проблему ефективності іномовлення у системі зовнішньополітичних медіа-комунікацій сучасних держав з метою запровадження та використання позитивного зарубіжного досвіду для  України. Проаналізовано значення іномовлення у реалізації зовнішньополітичних стратегій сучасних держав та обґрунтовано його визначальну роль у позиціонуванні та популяризації держав на міжнародній арені, створенні позитивного іміджу країни. Доведено, що ефективно організована система іномовлення – результативна форма комунікації країни зі світовою громадськістю, важливий напрям зовнішньої політики, ефективний інструмент у захисті національних інтересів.

У статті охарактеризовано  основні етапи становлення іномовлення як складової медіа-комунікацій сучасних держав; проаналізовано організаційні та політико-правові засади  й принципи функціонування системи іномовлення провідних зарубіжних країн у глобальному інформаційному просторі.

На основі аналізу зарубіжного досвіду функціонування іномовних інститутів було надано практичні рекомендації щодо удосконалення системи іномовлення України та окреслено напрями її реформування. 

 

Беззуб, І. (2015). Іномовлення України: сучасний стан та перспективи розвитку. Отримано з http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=1992:inomovlennya-suchasnij-stan-ta-perspektiv i&catid =8&Itemid=350

Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України: Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень України (2014). Отримано з http://www.niss.gov.ua/articles/1493/

Конах, В. (2014). Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України.  Актуальні проблеми міжнародних відносин, Випуск 118 (Частина 1), 12-24.

Розкладай, І. (2015). Цей невідомий звір іномовлення. Отримано з http://ms.detector.media/trends/1411978127/tsey_nevidomiy_zvir_inomovlennya/

“Про систему іномовлення в Україні”. (2015). Закон України № 856-VIII від 8 грудня 2015 року. Отримано з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-19

U.S. Agency for Global Media. (2019). Отримано з: https://en.wikipedia.org/ wiki/U.S._ Agency_for_Global_Mediа