ПРОБЛЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МОРАЛІ ЩОДО ПРАВ ДИТИНИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Норми журналістської моралі щодо т. зв. дитячого питання розглянуто з ракурсу найбільш складних ситуацій у журналістській практиці (право на поширення інформації про приватне життя, насильство над дітьми, в т. ч. сексуальне, хвороби і травмування та ін.). Новизна дослідження полягає у висновку про рівень розробленості національних норм журналістики щодо т. зв.  дитячого питання.

Наукове дослідження проблеми стандартів праці журналіста з дітьми і над темами про дітей актуалізоване важливістю дитячого правозахисту в Україні. Мета статті полягає у з’ясуванні того, чи містять національні етичні норми журналістики відповіді на основні проблемні питання журналістської практики у сегменті взаємодії із дітьми. Поставленої мети вдалося досягнути завдяки застосуванню таких методів наукового пізнання: класифікація, моніторинг, аналіз документів, порівняння, синтез, індукція, дедукція.

Попри зовнішні, рідше внутрішні суперечності та інформаційні лакуни щодо окремих важливих питань, національні документи з журналістської моралі все ж містять відповіді на більшість складних питань, які можуть виникати у діяльності журналіста під час висвітлення тем, що стосуються дітей. Незважаючи на категоричну вимогу до гідності дитини та чітку схему дій, яку пропонують ці норми, стверджувати те, що вони формують у журналістської спільноти відповідальність за культуру дитинства у соціумі, не доводиться. На відміну від зарубіжних і міжнародних, українські етичні закони зведені до застережень і заборон, не наголошують на дотриманні інформаційного балансу про захист і порушення прав дитини у суспільстві, на необхідності чути дітей і враховувати їхні громадянські думки. Передусім ці упущення варто взяти до уваги при наступній редакції відповідних норм журналістської моралі.

1. Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – 48 с. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12.08.2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

2. Діти та збройні конфлікти. Пам’ятка для журналістів, які працюють над сюжетами про дітей у збройному конфлікті. – Електрон. ст. – 2 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/pamyatka.pdf, вільний (дата зверн.: 6. 09. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

3. Довженко О. Синдром покритки. Чому ми не писали про дванадцятирічну маму / Отар Довженко // Твоє місто : сайт. – Електрон. ст. – 2017. – 26 жовт. – Режим доступу: http://tvoemisto.tv/blogs/syndrom_pokrytky_chomu_my_ne_pysaly_pro_dvanadtsyatyrichnu_mamu_89372.html, вільний (дата зверн.: 18. 09 .2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

4. Дорожня карта // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – C. 4–9 . – Режим доступу: http://ms.detector.media/ content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12. 08. 2018.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

5. Європейська комунікаційна мережа охорони здоров’я. Норми для професійних медичних кореспондентів // Медіа та права дитини. Посібник для журналістів, створений самими журналістами / MediaWise ; МГО «Інтерньюз Україна». – 2009. – 64 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 12.09.2018). – Загол. з екрана. – Мова укр. 6. Закусило М. Нацрада проти СТБ: регулятор‑імітатор / Мар’яна Закусило // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – С. 10–13. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12.09.2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

7. Кодекс етики українського журналіста // Комісія з журналістської етики : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/ua/code, вільний (дата зверн.: 5. 09. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

8. Кодекс мовлення // Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. – Електрон. текст. дані. – 2015. – Режим доступу: https://ms.detector.media/media_law/government/natsrada_oprilyudnila_proekt_kodeksu_movlennya_yakiy_proponue_pidpisati_movnikam/, вільний (дата зверн.: 19 .08. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

9. Конвенція ООН про права дитини. – Електрон. підруч. – 49 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf, вільний (дата зверн.: 1. 09. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

10. Кузнецова О. Д.  Професійна етика журналістів: посібник / О. Д. Кузнєцова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАIС, 2007. – 246 с.

11. Медіа та права дитини. Посібник для журналістів, створений самими журналістами / MediaWise ; МГО «Інтерньюз Україна». – 2009. – 64 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 9. 09. 2018.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

12. Методичні рекомендації з питань дотримання прав дитини засобами масової інформації, ухвалені Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – C. 42–48 . – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12. 08. 2018.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

13. Найдьонова Л. Як захистити дитину в медіапросторі: психологічний аспект / Любов Найдьонова // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО «Телекритика» ; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – С. 14–22. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_ web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12. 09. 2018.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

14. Рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації питань, які стосуються дітей // Законодательство Украины: сайт – Електрон. текст. дані. – 2011. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/vr_06623-11, вільний (дата зверн.: 1. 09. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

15. Скарбничка знань: усе, що зможе допомогти при підготовці матеріалів за тематикою // Відкриваємо двері дітям. Висвітлення проблематики вихованців інтернатів у ЗМІ: як медіа можуть вплинути на ситуацію в суспільстві / Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей». – 23 c. – Режим доступу: http://hopeandhomes.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-%D0%B4 %D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1% 82%D1%96%D0%B2-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0% D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%96% D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf, вільний (дата зверн.: 22. 08. 2018.).

16. Статистика населення України // Населення України. Державна служба статистики України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії Наук України : сайт – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile _c.asp, вільний (дата зверн.: 1. 09. 2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.