ЖУРНАЛ «ПІЗНАЙКО»: СТАНОВЛЕННЯ ВИДАННЯ ТА ЖАНРОВА ПАЛІТРА МАТЕРІАЛІВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національнийй університет "Львівська політехніка"

За останній час значно зросла кількість дитячих періодичних видань. На теренах української преси представлено понад 70 видів дитячих журналів та газет. Тепер в своїй різноманітності вони здатні задовільнити навіть найвибагливішого читачів. Сучасні діти не залишаються байдужими до суспільних подій і очікують відповіді на свої запитання саме від улюблених журналів та газет. Саме вони частково заміняють дітям книжки, батьків у вільний час, навчають і виховують, тобто з їх допомогою формується світогляд дитини, через інформацію, яку вона поглинає. Тому дуже важливим є дослідження та вивчення актуальних проблем журналів та газет призначених для дитячої аудиторії. Оскільки дитяча преса є частиною дозвілля дітей важливим є вивчення їх жанрової палітри.

Використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення. На різних етапах роботи застосовано описовий та порівняльно-історичний методи.

 В результаті проведеного дослідження нам вдалося виокремити наступні етапи становлення журналу «Пізнайко»: до першого етапу варто віднести зародження ідеї, часові рамки – це 90-ті роки; другий етап почався від заснування у лютому 1997 року російськомовної  версії журналу – «Познайко», часові рамки - 1997-2001 рр.; третій етап розпочався із створенням англомовної версії видання «Posnayko», часові рамки - січень 2001 - січень 2005 року; четвертий етап розпочався із виходом у світ першого номеру «Пізнайка від 2 до 5» (нині «Пізнайко від 2 до 6) у січні 2005 року, часові рамки – січень 2005 - січень 2013 року; п’ятий етап розпочався у січні 2013 року із закриттям англомовної версії, продовжився закриттям російськомовної версії у січні 2015 року і триває і нині.

Аналіз жанрового розмаїття журналу «Пізнайко» показав усі особливості видання, і допоміг зрозуміти, що досліджуваний часопис майже нічим не відрізняється від інших видань для дітей, принаймні в жанровому співвідношенні на наповненості. Тут присутні багато ігрових жанрів: від анекдотів до кросвордів. Крім цього, автори працюють у новинних жанрах, дещо модифікованих, але із збереженням основних вимог та рис. 

З новинних жанрів на сторінках журналу найяскравіше виражені замітки, статті та інтерв’ю. Більшість матеріалів видання представлена у літературно-художніх жанрових формах, таких як: вірші, оповідання, повісті та уривки казок.

Незважаючи на значну конкуренцію журнал «Пізнайко» продовжує виходити, видозмінюється, трансформується, шукає нові підходи та способи зацікавлення все більшої читацької аудиторії.

1. Абросімова І. В. О некоторых особенностях современной советской детской журналистики // Проблемы теории печати. – М. : Вид Московського університету, 1973. – С. 214­230.

2. Бояринова О. Маркетингові дослідження дитячої періодики в Україні // О. Бояринова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Вип. 89.

3. Волинець Г. М. Проблемно-тематичний та жанровий контент журналу «Пізнайко від 6» / Г. М. Волинець // Збірник серія: Гуманітарні науки. – 2014. № 1–2 (36–37).

4. Журнал «Пізнайко» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: http://posnayko.com.ua/.

5. Круль Л. М. Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття) Л. М. Круль, Н. М. Благун [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=25644.

6. Кочегарова О. В. Дитячі видання в медіапросторі України / О. В. Кочегарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.crimea.edu/zapiski/2008/filologiya/uch_21_1fn/kochegarov

a.pdf.

7. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. / Е. І. Огар. Львів : Аз-Арт, 2002.
8. Сидоренко Н. Періодика для дітей в Україні: час змін / Н. Сидоренко, О. Дубецька // Український інформаційний простір ч.4: видавнича справа та мережеві видання. – С. 64
75.