Mash-Up system designing

Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології Mash-Up

Описано проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних з використанням технології Mash-Up. Охарактеризовано функціональні вимоги до системи динамічної інтеграції даних на основі технології Mash-Up. Запропоновано алгоритм побудови онтологічної моделі всіх систем, що інтегруються та алгоритм отримання інформаційних ресурсів із системи, що інтегрується. Розглянуто архітектуру та принципи роботи системи Shares and Discounts Mashup динамічної інтеграції слабоструктурованих даних.