похибка вимірювання

ПЕРВИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В МЕТАЛУРГІЇ

Успішне  впровадження  у  металургійне  виробництво  систем  автоматизації  неможливе  без  наявності надійної та достовірної первинної  інформації про параметри технологічного процесу.