ПЕРВИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В МЕТАЛУРГІЇ

2019;
: pp. 41-48
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад” ім. В. І. Лаха”

Успішне  впровадження  у  металургійне  виробництво  систем  автоматизації  неможливе  без  наявності надійної та достовірної первинної  інформації про параметри технологічного процесу. Температура є одним  із основних параметрів,  що  визначає  кількісні  та  якісні  показники  готової  продукції.  Тому  технологічні  процеси  металургійної промисловості потребують наявності достатньої  та різноманітної кількості первинних перетворювачів  температури, що характеризуються  високою  точністю,  чутливістю,  стабільністю  і  стійкістю  до  завад.  У  статті  наведено  огляд термометричних  та  конструкційних  матеріалів  для  створення  первинних  вимірювальних  перетворювачів  із  заданими метрологічними  характеристиками,  перетворювачів  для  вимірювання  температури  в  доменному  виробництві,  газових потоків  у  технологічних  процесах  металургії,  розплавлених  металів,  а  також  для  інтелектуальних  вимірювальних перетворювачів.

[1]  Д.  Ф.  Чернега,  В.  С.  Богушевський,  Ю.  Я. Готвянський  та  ін.;  за  ред.  Д.  Ф.  Чернеги,  Ю.  Я. Готвянського,  Основи  металургійного  виробництва металів і сплавів, Київ, Україна: Вища школа, 2006, 503 с.

[2] Мала  гірнича  енциклопедія,  в 3  т.,  за ред. В. С. Білецького,  Донецьк,  Україна:  Східний  видавничий  дім, 2004–2013. 

[3]  В.  П.  Мовчан,  М.  М.  Бережний,  Основи металургії, Дніпропетровськ, Україна: Пороги, 2001, 336 с.

[4]  В.  О.  Фединець, “Аналіз  та  оцінювання термоелектричних  матеріалів  для  засобів  вимірювання температури  газових  потоків”,  Науковий  вісник Національного лісотехнічного Університету України, вип. 24(1),  с. 150–155, 2014.

[5]  В.  О.  Фединець,  Я.  П.  Юсик,  І.  С.  Васильківський, “Термоелектрична  нестабільність  термопар  із важкотопких металів  і  стопів”, Матер.  IV Міжнар.  наук.-техн.  Internet-конфер. “Сучасні  методи,  інформаційне, програмне  та  технічне  забезпечення  систем  управління організаційно-технічними  та  технологічними комплексами”, Київ, Україна: НУХТ, 22.11.2017 р.,  с. 283. [Online].  Available:  https://drive.google.com/file/d/ 117HLB0bDUYOftEBIttGi-zc__RZddk5S/view 

[6]  Каталог  продукції  науково-виробничого об’єднання “Термоприлад  ім.  В.І.  Лаха”,  Львів:  НВО “Термоприлад ім. В. І. Лаха”, 2013, 211 с.

[7]  IEC 60584-1:2013. Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerance Maintenance Result Date