defense building tradition

ДО ПРОБЛЕМИ ОБОРОННОГО БУДІВНИЦТВА У РУСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО ВИСОКИЙ ЗАМОК ХІІІ-ХVІІІ СТ. У ЛЬВОВІ

У досліджені представлено унікальність оборонного будівництва в Руському Королівстві (Давньоукраїнській державі) на прикладі археологічних розкопок двору (замку) короля Данила у Холмі, вежі у Столп’ю, стовпів «волинського типу», а також Високого Замку у Львові. Піднято питання про збереження пам’яті про королівську фортецю Високий Замок у Львові, як визначної оборонної пам’ятки Давньоукраїнської Держави.