Mariia Korbut

Zhytomyr Polytechnic State University
103, Chudnivska Str., 10005, Zhytomyr, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House