Nataliya Koval

Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky
32, Ostroz’kogo Str., Vinnytsia, Vinnytsia region, 21000, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House