Yuriy Andrushchenko

Main Center for Special Control NSMC SSA of Ukraine
Kosmichna st., 1, 12265, Gorodok, Radomyshl district, Zhytomyr region, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House