Develop a Network Chat With Message Security Features

2019;
: pp. 32 - 38
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Online chat for messaging has been developed. AES encryption algorithm was used to hide information sharing between individual users.

  1. E. M. Proidakov, L. A. Teplytskyi. Anhlo-ukrainskyi tlumachnyi slovnyk z obchysliuval¬noi tekhniky, internetu i prohramuvannia. K. : Vydavnychyi dim “SoftPres”, 2006. 824 s.
  2. Kliient-servernyi chat dlia lokalnykh i korporatyvnykh merezh [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu do resursu:      https://nsoft-s.com/ua/aboutmychat.html?AVGAFFILIATE=55741.
  3. Programmyi dlya chata v lokalnoy seti – chatyi dlya intra seti chat [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu do resursu:    https://hightech.in.ua/programs/lan-chat.
  4. Kak ustroen AES chat [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu do resursu: https://habr.com/ru/post/112733/.
  5. Key S. Horstmann. Java SE 8. Vvodnyiy kurs. K.: Vilyams, 2014. 208 s. S. 704.
  6. Shifrovanie Faylov s Pomoschyu Parolya Ispolzuya OpenSSL [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu do resursu: https://www.shellhacks.com/ru/ encrypt-decrypt-file-password-openssl/.
  7. Algoritmyi   postroeniya   triangulyatsii   Delone   [Elektronniy   resur].   Rezhim   dostupu   do   resursu: http://koi.tspu.ru/koi_books/dolganova/1.4.4.html.
  8. Dekrementalnyiy algoritm  postroeniya  triangulyatsii Delone  [Elektronniy resur]. Rezhim  dostupu  do resursu:     http://algolist.manual.ru/maths/geom/deluanay.php.