Калібрування багатоканальних засобів вимірювання напруги на місці експлуатації

Автори: 
Яцук В.О., Здеб В.Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Проаналізовано можливість автоматичного калібрування багатоканальних засо- бів вимірювання напруги на місці експлуатації. Запропоновано структуру і алгоритм усунення адитивних та мультиплікативних складових похибок. Проаналізовано вираз нескоригованої похибки після автокалібрування.

1. ДСТУ ISO 10012: 2005. Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012; 2003, IDT). – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 19 с. 2. Дорожовець М.М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення механотронних систем: навч.посібник / М.М. Дорожовець, О.В. Івахів, В.О. Мокрицький. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 304 с. 3. Yatsuk V., Stolyarchuk P., Mikhaleva M., Barylo G.Intelligent Data Acquisition System Error Correction in Working External Conditions / Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelli-gent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS`2005 – Sofia, Bulgaria, Sept. 5–7, 2005. – P. 51–54. 4. Пейтон А.Дж. Аналоговая электроника на операционных ьусилителях / А. Дж. Пейтон, В. Волш. – М.: БИНОМ, 1994. – 352 с. 5. Wzmacniacze izolujące typow ISO122, ISO124 / інтернет ресурс: WWW. Elfaelektronika.pl: ELFA, Catalog 59, 2011. –2850 s. 6. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. – Львів: Бескид-біт, 2008. – 368 с. 7. А.с. №1072259, СССР, МКИ G01К7/00. Многоканальный измерительный преобразователь / В.Н. Диденко, В.П. Федотов, Н.Б. Мелихов. – Опубл. БИ, № 5. – 1984. – 4 с. 8. А.с. №1200141, СССР, МКИ G017 / 16. Многоканальное устройство для измерения температуры / В.К. Астрахан, В.М. Матенков, Ю.А. Ноткин.- Опубл. БИ, № 47. – 1985. – 4 с. 9. Internet: http:// www.analog.com // AD7719. Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16/24-bit Dual Σ-Δ ADC // Analog Devices, Inc, 2001. – pp. 1–42. 10. Przelącznik analogowy niskonapięciowy ISL8454. Przelączniki analogowy CMOS/ інтернет-ресурс: WWW. Elfaelektronika.pl: ELFA, Catalog 59, 2011. – 2850 s. 11. Diody odniecienia LM336Z, LM4040 / інтернет-ресурс: WWW. Elfaelektronika.pl: ELFA, Catalog 59, 2011. – 2850 s. 12. Metalizovane rezystory foliowe 0,01%. Rezystory precyzyjne SMD 0805/ інтернет-ресурс: WWW. Elfaelektronika.pl: ELFA, Catalog 59, 2011. – 2850 s.