Effective Method of Modular Multiplication in Theoretic-numerical Rademacher-krestenson's Basis

Автори: 
Nykolaychuk Y., Kasyanchuk M., Yakymenko I., Ivasyev S.

Тернопільський національний економічний університет, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

An effective modular multiplication method using theoretic-numerical RademacherKrestenson's basis has been developed. The method allows decrease twice number of summators during this operation as well as using in information protection asymmetrical systems for simplifying calculations, during key generation, encryption/decryption.

1. Карацуба А. Умножение многозначных чисел на автоматах / А. Карацуба, Ю. Офман // Доклады Академии Наук СССР. – 1962. – Т. 145. – № 2. 2. M. Kasyanchuk, I. Yakymenko, Y. Nykolajchuk Matrix Algorithm of Processing of the Information Flow in Computer Systems Based on Theoretical and Numerical Krestenson’s Based / M.Kasyanchuk, I. Yakymenko, Y.Nykolajchuk // Proceedings of the Integrational Conference TCSET’2010, february 23-27, 2010, p. – С: 241. 3. Акушс- кий И. Я., Юдицкий Д. И. Машинная арифметика в остаточных классах. – М.: Сов. радио, 1968. – 460 с. 4. Бухштаб А. А. Теория чисел. – М.: Просвещение, 1966. – 384 с. 5. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2010. – 536 с. 6. Касянчук М. М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник ТНТУ. – 2011. – Т. 16. – № 1. – С. 154–161. 7. Касянчук М. М., Якименко І. З., Волинський О. І., Пітух І.Р. Теорія алгоритмів RSA та Ель–Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера–Крестенсона // Вісник Хмельницького національного університету “Технічні науки”. – 2011. – №3.– С. 265–273.