Forming of Poisson Pulse Sequence Based on Gollman Generator

Authors: 

Kostiv Y., Maksymovych V., Garasymchuk O., Mandrona M.

Kostiv Y. -1, Maksymovych V. - 1, Garasymchuk O. - 2, Mandrona M. -1,3

Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра безпеки інформаційних технологій,
  2. кафедра захисту інформації; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
  3. кафедра управління інформаційною безпекою

The possibility of forming Poisson pulse sequence on the base of pseudorandom bit sequence is shown. Gollman generator is used for forming the last of these sequences. Estimation of bit sequence quality was conducted with the help of NIST statistic tests. For estimation of Poisson sequence quality the methodology that based on Pearson criterion is used.

1. Гарасимчук О. І., Максимович В. М., Алгоритм формування пуассонівського імпульсного потоку // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2003. – № 475. – С. 21–25. 2. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях: учебное пособие / М. А. Иванов, И. В. Чугунков. – М.: Изд-во НИЯУ МИФИ, 2012. – 400 с. 3. Kostiv Yu. M. Methodology for research of Poisson pulse sequence generators using Pearson’s Chi-squared test / Yu. M. Kostiv, V. M. Maksymovych, O. I. Harasymchuk, M. M. Mandrona // Sustainable development: International journal. – Varna: EuroExpert Ltd. – 2013. – № 9. – P. 67–72. 4. Костів Ю. Використання статистичних тестів NIST STS для дослідження генераторів М-послідовностей / Костів Ю., Максимович В., Мандрона М., Рибак Ю. // матер. 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, 31 травня – 01 червня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 118–119. 5. Костів Ю. М. Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікованих генераторів М – послідовностей / Гарасимчук О. І., Костів Ю. М., Паршенко Т. Г. // Системи обробки інформації. Вісник Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Харків. – 2010. – № 6 (87). – С.35–38.