Формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора Голлманна

Автори: 
Костів Ю. М., Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Мандрона М. М.

Костів Ю. М. - 1, Максимович В. М. - 1, Гарасимчук О. І. - 2, Мандрона М. М. - 1,3

Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра безпеки інформаційних технологій,
  2. кафедра захисту інформації; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
  3. кафедра управління інформаційною безпекою

Показано можливість формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі псевдовипадкової бітової послідовності. Для формування останньої використано генератор Голлманна. Якість бітової послідовності досліджували за допомогою статистичних тестів NIST. Для оцінки якості пуассонівської послідовності використано методику, що ґрунтується на критерії Пірсона.

1. Гарасимчук О. І., Максимович В. М., Алгоритм формування пуассонівського імпульсного потоку // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2003. – № 475. – С. 21–25. 2. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях: учебное пособие / М. А. Иванов, И. В. Чугунков. – М.: Изд-во НИЯУ МИФИ, 2012. – 400 с. 3. Kostiv Yu. M. Methodology for research of Poisson pulse sequence generators using Pearson’s Chi-squared test / Yu. M. Kostiv, V. M. Maksymovych, O. I. Harasymchuk, M. M. Mandrona // Sustainable development: International journal. – Varna: EuroExpert Ltd. – 2013. – № 9. – P. 67–72. 4. Костів Ю. Використання статистичних тестів NIST STS для дослідження генераторів М-послідовностей / Костів Ю., Максимович В., Мандрона М., Рибак Ю. // матер. 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, 31 травня – 01 червня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 118–119. 5. Костів Ю. М. Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікованих генераторів М – послідовностей / Гарасимчук О. І., Костів Ю. М., Паршенко Т. Г. // Системи обробки інформації. Вісник Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Харків. – 2010. – № 6 (87). – С.35–38.