Theoretic-methodological Aspect of Information Security Support of the Objects of Critical Infrastructure

Authors: 

Gonchar S., Leonenko G., Yudin O.

ДержНДІ спецзв'язку, Київ

In this paper considered the question of the methodology of information security critical infrastructure.

1. Гончар С. Ф. Шляхи удосконалення державної політики забезпечення інформаційної безпеки критичної інфраструктури України: матеріали круглого столу “Державне реагування на загрози національним інтересам України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання”, 19 лютого 2014 р., Київ, НАДУ при Президентові України (кафедра національної безпеки). – 2014. – С. 92–95. 2. Леоненко Г. П., Юдин А. Ю. Проблемы обеспечения информационной безопасности систем критически важной информационной инфраструктуры Украины // Information Technology and Security. – 2013. – Bun. 1(3). – С. 44. 3. Юдин А. Ю., Пирогов Г. В. Анализ и оценка нормативных документов, применяемых для обеспечения информационной безопасности Smart Grid систем / А. Ю. Юдин // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2013. – №1. – С. 88. 4. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты. – К: ООО “ТИД “ДС”, 2002 – 688 с. 5. Шевченко М. М. Методика системно-комплексного дослідження державного управління забезпеченням національної безпеки / М. М. Шевченко // Вісник Національної академії оборони України. – 2010. – № 4. – С. 235–240. 6. Гончар С. Ф. Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом / С. Ф. Гончар // Захист інформації. – 2014. – Том 16, № 1. – С. 40–46. 7. Council Directive 2008/114/ЕС “On the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu