Wideband Signals Processing of Guard Systems

Authors: 

Tyshyk I.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації

This article is aimed at design and development of the new optimal approaches to analyze and process the reflected signals of guard systems to provide for detection of object’s motion at a high level of reliability and noise robustness. The process wideband signals of guard systems transformation directly in the time-frequency (wavelet) domain has been investigated for various basis functions, decomposition depths, and noise levels, which resulted in the definition of recommendations and principles for selection of the most efficient methods for processing of such signals.

1. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. − М.: Сов. радио, 1978. – 296 с. 2. Тихонов В. И. Оптимальный приём сигналов. − М.: Радио и связь, 1983. – 320 с. 3. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. − М.: Радио и связь, 1991. – 608 с. 4. Ермолов Р. С. Цифровые частотомеры. − Л.: Энергия, 1973. – 152 с. 5. Аппаратура для частотных и временных измерений / Под ред. А. П. Горшкова. − М.: Сов. радио, 1971. – 336 с. 6. Наконечний А. Й. Покращення точності приладів вимірювання параметрів руху на основі малохвильового перетворення сигналів / А. Й. Наконечний, І. Я. Тишик // Збірник наукових праць Української академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2002. – № 5, 6. – С. 145–149. 7. Тишик І. Я. Покращання інформативності вимірювачів параметрів руху об’єктів / А. Й. Наконечний, І. Я. Тишик // Збірник наукових праць Української академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. – 2007. – № 18. – С. 146–152. 8. Тишик І. Я. Комп’ютеризовані засоби оцінювання параметрів руху об’єктів на основі малохвильового (вейвлет) перетворення сигналів зондування: дис. … канд. техн. наук 05.13.05 / Іван Ярославович Тишик. – Л., 2014. – 256 с. 9. Тишик І.Я. Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням малохвильового (вейвлет) перетворення / І. Я. Тишик // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. “Комп'ют. системи та мережі”. – 2009. – № 658. – С. 128–132. 10. Тишик І. Я. Моделювання процесу опрацювання зондованих широкосмугових сигналів вейвлет-перетворенням / І. Я. Тишик // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – № 665. – С. 117–122. 11. Тишик І. Я., Совин Я. Р. Підвищення завадостійкості радіохвильових охоронних систем сигналізації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. № 695, 2011. – С. 95–100. 12. Тишик І. Я. Підвищення достовірності виявлення рухомих об’єктів охоронними системами / І. Я. Тишик // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, 31 травня – 1 червня 2012, с.164. 13. Тишик І. Я., Совин Я. Р. Підвищення достовірності виявлення рухомих об’єктів охоронними системами // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. 2012. – № 741. – С. 95–100.