Municipal solid waste thermal disposal and incineration slag use for the composite cement production

2020;
: 59-64
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of highways and bridges
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The properties of slag formed by municipal solid waste incineration were investigated. The possibility of their use to obtain composite cements with the mineral additives was established. The possibility to solve material and energy saving problems, as well as environmental pollution is demonstrated.

1. Ukrayinsʹkyy naukovo-doslidnyy instytut tsyvilʹnoho zakhystu DSNS Ukrayiny. (2019). Analitychnyy ohlyad stanu tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini za 2018 rik. Dostup do resursu: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf
2. Natsionalʹna stratehiya upravlinnya vidkhodamy v Ukrayini do 2030 roku. (2017). Dostup do resursu:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8
3. Fomenko, O. O., Maslova, V. S., i Ridnyy R. V. (2017) Kompleksna pererobka tverdykh pobutovykh vidkhodiv - ratsionalʹnyy shlyakh do vyrishennya ekolohichnykh problem. Inzheneriya pryrodokorystuvannya, 1(7), 126-130.
4. Bilyk, H. S. (2010) Stan zvalyshch tverdykh pobutovykh vidkhodiv u Lʹvivsʹkiy oblasti. Naukovi zapysky [Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho]. Seriya : Heohrafiya, 21, 280-289.
5. Petruk V.H, Vasylʹkivsʹkyy I.V., Kvaternyuk S.M. i in.. (2013). Upravlinnya ta povodzhennya z vidkhodamy. CH.2 Tverdi pobutovi vidkhody. Vinnytsya: VNTU.
6. Khodaryev, O. V. (2013) Mekhanizm pererobky tverdykh pobutovykh vidkhodiv v ekonomitsi Ukrayiny. Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom, 7-8(2), 24-27.
7. Radovenchyk, V. M., Homelya, M. D. (2010). Tverdi vidkhody: zbir, pererobka, skladuvannya. Kyyiv: Kondor.