Research of the influence of modified polyethyleneaminoguanidine derivatives on composites properties on polypropylene based

2020;
: 203-208
1
Ukrainian State University of Chemical Technology
2
Ukrainian State University of Chemical Technology
3
Ukrainian State University of Chemical Technology

 The properties of the filled polymer compositions largely depend on the nature and surface properties of the fillers- basalt fiber. The possibility of modifying the surface of the basalt fiber with commercial polyhexamethyleneguanidinehydrochloride and non-commercial polydiethyleneaminoguanidine - appretes, were demonstrated for the first time. Dependency of the wetting angle and adhesive strength on the type of appretes was established.The influence of apprete polydiethyleneaminoguanidine carbonate on the mechanical and thermophysical properties of basalt plastics based on propylene was evaluated.

1. Kats G. S., Milevski D. V. Napolniteli dlya polimernykh kompozitsionnykh materialov; Spravochnoye posobiye. Moskva : Khimiya, 1981. 736 s.
2. Petukhova Ye. S. Vybor perspektivnogo polietilena marki PE-100 i napravleniya yego pererabotki : Molodoy uchonyy: materialy III mezhdunar. nauch. konf. Moskva, 2014. S. 81-83.
3. Rulonnyy izolyatsionnyy material na osnove bazal'tovoy tkani i termoplastichnoy matritsy / T. P. Goncharova i dr. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2006. № 4 (16). Vyp. 1. S. 29-31
4. Perepelkin K.Ye. Armiruyushchiye volokna i voloknistyye polimernyye kompozity. SPb.: NOT, 2015. 380 s.
 5. Artemenko S. E. Polymer Composite Materials Made From Carbon, Basalt, And Glass Fibers. Structureand Properties. Fiber Chemistry. 2003. 35(3). P. 226-229.
6. NeyZoLin.Tekhnologicheskiye i ekspluatatsionnyye svoystva nanomodifi-tsirovannogo polietilena : dis. … kan. tekh. nauk: 05.17.06. Moskva, 2017. 163 s.
7. Bednár M., Hájek M. Hitzeschutztextilien ausneuartigen Basalt-Filamentgarnen. Technische Textilien. 2000. № 43. P. 252-254.
8. Militky J. K., Vladimir К. Ultimate Mechanical Properties of Basalt Filaments. Textile Research Journal. 1996. 66 (4). P. 225-229.
https://doi.org/10.1177/004051759606600407
9. Piyush S. An introduction to basalt rock fiber and comparative analysis of engineering properties of BRF and other natural composites. IJRASET. 2016. vol. 4. Issue 1. P. 141-148.
10. Sergeev E. A. Basalt Fibers - A Reinforcing Filler for Composites. Power Metallurgy and Metal Ceramics. 1994. 33(9-10). P. 555-557.
https://doi.org/10.1007/BF00559548
11. Medvedyev O.T. The Outlook for the use of basalt continuous fibers for composite reinforcement. InternationalSAMPESymposiumandExhibition. 2004. 49. P. 2299-2303.
12. Ekhnologiya polucheniya kompozitsionnykh materialov na osnove armirovannykh polimerov: ucheb.posobiye / Kravchenko T. P. i dr.Moskva. RKHTUim. D. I. Mendeleyeva. 2013. 80 s.
13. Reinforced plastics. Ref. / Bunakov V.A. et al. Moscow: ed. MAI, 1997.404 s.
14. Trostyanskaya Ye. B. Heat resistance of structural plastics. Moscow: Chemistry, 1980.250 p.
15. Opredeleniye krayevogo ugla smachivaniya steklyannogo volokna / YU. A. Meytin i dr. Plasticheskiye massy. 1973. № 3. S. 75-77.s.