Study of the composition and properties of oil sludges formed as a result of oil processing

2023;
: 69-74
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The paper describes the results of studying the composition and properties of oil sludge obtained during oil processing at an oil refinery. Samples of fresh oil sludge and oil sludge of long-term storage, taken at different depths of the storage pond, were studied. The main properties and group hydrocarbon composition of the organic part of oil sludges were studied.

 1. Ragimova, K., & Abdullayeva, N. (2015). Osoblyvosti zneshkodzhennya naftovmisnykh promyslovykh vidkhodiv. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 25(3), 106-112. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1133.
 2.  Pavlyukh, L. I. (2013). Efektyvnistʹ roslynnykh vidkhodiv dlya ochyshchennya naftovmisnykh stichnykh vod. Naukoyemni tekhnolohiyi, 1(17), 108-110. https://doi.org/10.1525/nr.2013.17.2.108
 3.  Pavlyukh, L. I. Boychenko, S. V., Kucher, O. H. (2012). Matematychna modelʹ protsesu ochyshchennya naftovmisnykh stichnykh vod. Visnyk NAU, 1(50), 182-188. https://doi.org/10.18372/2306-1472.50.130
 4.  Hryhorov, A. B. (2019). Tekhnolohichna pererobka naftovoho shlamu v plastychni mastyla. Intehrovani tekhnolohiyi ta enerhozberezhennya, 43-47. https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.6
 5. Shestopalov, O. V. (red.). (2015). Okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha vid zabrudnennya naftoproduktamy : navch. posibnyk. Kharkiv: NTU "KHPI".
 6.  Ablyeyeva, I.YU. (2016). Pidvyshchennya rivnya ekolohichnoyi bezpeky pry utylizatsiyi vidkhodiv naftohazovoho vydobutku.(Dys. kand. tekhn. nauk). Sumsʹkyy derzhavnyy universytet, Sumy.
 7.  Boruk, S. D. (2021). Vtorynni palyvni resursy: perspektyvy zastosuvannya, ekolohichni ta ekonomichni aspekty, materialy Natsionalʹnoho forumu «Povodzhennya z vidkhodamy v Ukrayini: zakonodavstvo, ekonomika, tekhnolohiyi. Kyiv: Tsentr ekolohichnoyi osvity ta informatsiyi.
 8.  Boruk, S.D. (2014). Tekhnolohiya stvorennya palyva na osnovi vtorynnykh palyvnykh enerhoresursiv. Tekhnolohycheskyy audyt y rezervy proyzvodstva, 1/3(15), 4-5.
 9.  Vdovenko, C.V., Boychenko, S.V. (2015). Rozrobka kompleksnoho metodu pererobky naftoshlamiv. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, 1/6 (73), 8-12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.37502
 10.  Shkitsa, L.YE., Trotsenko, A. V. (2010). Zberihannya vidkhodiv naftohazovoyi promyslovosti ta shlyakhy yikh utylizatsiyi. Prykarpat·sʹkyyvisnyk NTSH. Pulʹs, 4(12), 105-112. Retrieved from https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/900.
 11.  Orfanova, M. M. (2010). Napryamky pokrashchennya ekolohichnoyi sytuatsiyi na pidpryyemstvakh naftohazovoho kompleksu Ukrayiny. NTP y éffektyvnostʹ proyzvodstva, 4 (122), 69-75.
 12.  Chelyadyn, L. I., Ribun, V. C., Vizinovych, V. V., Tarasyuk I. V. (2020). Tekhnolohiya peretvorennya materialiv enerhetychnykh i naftopererobnykh obʺyektiv. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 4(77), 7-15. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-4(77)-7-15
 13. Topilʹnytsʹkyy, P.I., Hrynyshyn, O.B., Romanchuk, V.V.(2019). Fizyko-khimichni vlastyvosti tovarnykh naftoproduktiv. L.: Vydavnytstvo «Levada».
 14.  Bratychak, M.M., Hunʹka, V.M. (2020). Khimiya nafty i hazu. L.: Vydavnytstvo NU «Lʹvivsʹka politekhnika»