Volume 2, Number 2, 2017

In this Number

(11 papers)
Leonid Plyatsuk, Larysa Hurets, Hanna Miakaieva, Oleksandr Miakaiev
pp. 59-64
Volodymyr Troszkiy, Zoriana Hnativ, Vasyl Duleba, Tetiana Kriuchenko
pp.71-76
Ivan Tymchuk, Myroslav Malovanyy, Nataliya Holets
pp. 77-80
Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
pp. 83-85
Andriy Berko, Volodymyr Zhuk, Igor Sereda
pp. 97-100
Kateryna Hushchyna, Tri Nguyen-Quang
pp. 101-108
Oksana Kovalchuk, Myroslav Malovanyy, Olena Popovych, Nataliya Vronska
pp. 109-113