Experimental Research of Withdrawal of Oil Remains From the Used “kollan” Oil Filters

EP.
2017;
: pp. 87-90
1
Poltava National Technical Yuriy Kondratiuk University
2
Poltava National Technical Yuriy Kondratiuk University

This article provides the results of research of withdrawal of oil remains as a valuable resource from the filter elements of used oil filters in order to reuse them. The possibility of effective utilization (recycling) of the used filter paper with reduced capacity of ambient air is also considered in the research.

[1] Radovenchik V. M., Gomelya M. D. Tverdi vidhodi: zbir, pererobka, ckladyvannya: navchalniy posibnik dlya studentiv vuziv / V. M. Radovenchik, M. D. Gomelya. – K. : Kondor, 2010. – 550 c.

[2] Utilizatciya i recuperatciya othodov : Uchebnoe posodie dlya studentov vuzov / M. E. Krasnyanckiy. – 2-e izdanie. – К. : КNТ, 2007. – 288 с.

[3] Denicov V. M., Rogalev V. O. Problemu ekologizatcii avtomobilnogo transportu. – SPb.: МАNЕB, 2012, – 213с.

[4] Avtoretcikling v stranah Baltii // Retcikling othodov. – № 2. – 2007. – С. 19–21.

[5] Viller S. Oput SSHA. Tcel – 100 % pererabotka avtomobilya + pribil // Avto-grin. – № 1. – 2005. – С. 25–26.

[6] Car Recycling Business in Japan. JETRO Japan Economic Report. – June-July 2006. – 13 p.

[7] Vishnyakov Y. D., Vaslyaev M. A. Sistema utilizatcii avtotransportnuh sredstv i othodov tehnicheskogo obslugivaniya // Ekologiya i promishlennost Rosii, No. 10, 2007. – S. 50–52.

[8] СА 2283928 А1, USA, F 23 G 5/20. System for recycling used oil filters / Karl W. Schmidt, 1998.

[9] WO 2016068735 A1, Warszawa (PL), В 03 С 1/14. Method for recycling post-consumer oil fuel filters/ Izabella Bogacka, Stanislaw Lewandowski, 2016.

[10] Patent na poleznuyu model 2163847 RF, MPK7: B09B3. Sposob pererabotki maslyanuh filtrov i ustroystvo dlya ego realizatcii [Текsт] / Babenko Y. I., Vlasov V. N. №2000103399/06; zayavl.14.02.2000; opubl.10.03.2001.

11] Patent na korisnu model 20424 Ukraina, MPK : B09B3/00. Protces reziklingu maslyanih filtriv, vikonaniy zakatkoyu korpusu na / Koltunov G. A; zayavnik i vlasnik patentu Kuiv. Ukrainskiy inst. prom. vlasnosti. – No. 200608913 ; zayavl. 10.08.2006; opubl. 15.01.2007, bul. No. 1, 2007