Organizing Committee

Organizing Committee Chair

Ivan Izonin, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 

Organizing Committee Members

Nataliia Lotoshynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lesia Mochurad, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Khrystyna Zub, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Danylyuk, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Kateryna Melnykova, Lviv emergency hospital, Ukraine

Yaroslav Tolstyak, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Myroslav Havryliuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Kyrylo Yemets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine