On the calculation of the derivatives of conformal projections with ellipsoidal isocols

1964;
: 109-114
1
Lviv Polytechnic National University

1. A. S. Lisichanskij. Proizvodnye ravnougol'nye proekcii. Nauchnye zapiski L'vovskogo politehnicheskogo instituta, vyp 85 serija geodezicheskaja № 9, L'vov, 1692.
2. G. A. Meshherjakov. Postroenie teorii konformnyh proekcij. Trudy Novosibirskogo instituta inzhenerov geodezii, ajerofotos#emki n kartografii, tom XII, 1959.
3. G. A. Meshherjakov. Novyj sposob vychislenija kosyh konformnyh proekcii. «Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij», razdel «Geodezija i ajerofotos#emka», vypusk 4, M., 1960.